Koffieverbod

Wist je dat de eerste Zusters van Liefde geen koffie mochten drinken? Dit verbod was zelfs uitdrukkelijk opgenomen in hun eerste kloosterregel. Zo lezen we in artikel 76  van de regel uit 1816 dat “Den koffi” – net als “sterke dranken of liqueuren” – verboden was, tenzij met uitzonderlijke toestemming van moeder-overste of de behandelende geneesheer….