Leeszaal & onderzoek

We maken onze collectie toegankelijk voor onderzoekers, studenten, genealogen en alle geïnteresseerden. Dit doen we via:

Leeszaal

Je kan onze collecties komen raadplegen in onze leeszaal in de Molenaarsstraat 22 te Gent. De leeszaal is open van maandag tot donderdag van 9 uur tot 17 uur. Maak altijd eerst een afspraak per mail via info@erfgoed.zvl.org of telefonisch op het nummer 09 235 82 32.

Is dit je eerste bezoek aan ons Erfgoedhuis? Dan vragen we je om je eenmalig hier in te schrijven. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met ons leeszaalreglement

Uw vragen beantwoorden

Je kan ons ook altijd contacteren met een specifieke vraag over de Zusters van Liefde JM, hun geschiedenis, instellingen, gebouwen, … .

Ben je op zoek naar een ’tante nonneke’ voor uw stamboom? Wil je weten of we archieven bewaren van je oude school of van een bepaalde instelling? Contacteer ons per mail of telefonisch en we zoeken het voor je uit.

Onderzoek

De congregatie van de Zusters van Liefde JM is een typisch voorbeeld van de vele vrouwelijke congregaties die het licht zagen in de 19de eeuw en een pioniersrol speelden in het onderwijs, de gezondheidszorg en de missionering. De Zusters van Liefde JM groeiden uit een van de grootste religieuze instellingen van het land.

Onze collectie leent zich daarom voor een brede waaier aan onderzoeksdomeinen: geschiedenis van het kloosterleven en van vrouwelijke religieuzen, mentaliteitsgeschiedenis, sociale geschiedenis van het onderwijs en de gezondheidszorg, missiegeschiedenis, gender studies, instellingengeschiedenis, genealogie en lokale geschiedenis.

Niet enkel historici, maar ook kunstwetenschappers, sociologen, pedagogen, antropologen, archivarissen en godsdienstwetenschappers komen ruim aan hun trekken.

Dit blijkt ook uit de vele studies en scripties die de voorbije jaren al geschreven zijn over de Zusters van Liefde en hun activiteiten in binnen- en buitenland.

Studenten en stages begeleiden

Ben je student en op zoek naar een afstudeerproject, onderwerp voor je masterscriptie of een stageplaats? Contacteer ons en we bespreken jouw voorstel.

Studierichtingen die in aanmerking komen voor een scriptie of stage:

  • geschiedenis / Instituut voor Publieksgeschiedenis
  • archivistiek
  • informatie- en bibliotheekwetenschappen
  • kunstwetenschappen
  • communicatie
  • toerisme en event management
  • office management