Historische archieven College ten Doorn binnenkort raadpleegbaar

Vanaf dit najaar kan je de omvangrijke archieven van het Eeklose College Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn raadplegen. Misschien kan je als leerkracht van ten Doorn het erfgoed van je eigen school zelfs gebruiken in de lessen geschiedenis en cultuur.

Schat aan informatie

De archieven van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn werden al langere tijd bewaard in ons Erfgoedhuis in Gent. Er was echter geen inventaris en daardoor waren ze zeer slecht toegankelijk. Jammer, want de oude documenten bevatten een schat aan informatie.

Zo leren de archieven ons meer over de geschiedenis van College ten Doorn, de evolutie van het onderwijs, het kloosterleven en de rol van vrouwelijke religieuzen in onze maatschappij. Je leest ook meer over de lokale Eeklose geschiedenis, zoals het miraculeuze mariabeeldje van O.L.V.-ten-Doorn.

Met hulp

We inventariseren sinds enkele maanden dit kostbare archief. Gelukkig krijgen we hulp van Rita Van Hoecke en haar echtgenoot Freddy Pille. Rita Van Hoecke is oud-leerkrachte Nederlands en Duits van Ten Doorn en ook auteur van het boek De Zusters van Liefde in Ten Doorn (1822-1965). Freddy Pille is stadsarchivaris van Eeklo.

Rita Van Hoecke en Freddy Pille werpen een kritische blik op de inventaris in wording. Ze hebben al 80 archiefdozen geïnventariseerd.

Van Erfgoedcel Meetjesland COMEET ontvangen we bovendien financiële steun. Daarmee kunnen we archiefmateriaal aankopen en de inventaris publiceren.

Verborgen schatten

Tijdens de inventarisatie deden we al enkele verrassende ontdekkingen. Zo vonden we een mysterieus mapje met ongeopende brieven. Het bleken brieven van Duitse soldaten aan hun familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De militairen waren tijdens de oorlog in Ten Doorn gestationeerd. Toen het Duitse leger zich terugtrok, zijn de brieven in de school achtergebleven en dus nooit verstuurd. We proberen nu overgebleven familieleden op te sporen om de brieven alsnog te overhandigen

Nooit verstuurde brieven van Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Emil Zumbruch schreef het postkaartje in september 1944 aan zijn 4-jarige zoontje Manfred.

Oproep

Ben je zelf oud-leerling of oud-medewerker van College ten Doorn en heb je nog archieven of oude foto’s van de school? Neem dan contact op met An Vandenberghe, e-mail an.vandenberghe@erfgoed.zvl.org of tel. 09 235 82 32.

Een beetje geschiedenis

Op 10 mei 1832 komen de eerste 3 Zusters van Liefde aan in Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn, het voormalige klooster van de paters Recollecten in Eeklo. Het Eeklose stadsbestuur vraagt hen om patiënten met cholera te verzorgen.

De ziekte gaat uiteindelijk aan Eeklo voorbij, en de zusters veranderen hun plannen: ze openen een lagere school. Al snel volgt een kostschool en vanaf 1886 ook een normaalschool. Die krijgt een Franstalige en Nederlandstalige afdeling voor toekomstige leerkrachten voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn groeit uit tot een onderwijsmonument in het Meetjesland en ver daarbuiten. Zo trekt vanaf 1910 de nieuwe Oxfordafdeling veel Engelse meisjes aan. In Ten Doorn worden ze klaargestoomd voor hogere studies aan Oxford University. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telt de school 1 450 leerlingen en 160 zuster-leerkrachten.