BOEK – Zusters in oorlog

Prijs: 22, 50 euro, –

Het boek ‘Zusters in oorlog. Leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting’ vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vanuit een origineel perspectief. Die Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de 50.000 kloosterzusters in België. Hun oorlogsverhaal is nooit eerder verteld, net zomin als het verhaal van de duizenden patiënten en meisjesleerlingen onder hun hoede. Omdat oorlog lang een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoopgegooid. Daarom sloegen KADOC-KU Leuven, Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en ons Erfgoedhuis de handen in elkaar hun oorlogsverhaal te vertellen.

Hoe gingen kloosterzusters om met vernieling, pijn, honger en dood? Was hun geloof een lichtpunt of zaaide de oorlog twijfel? Welke uitdagingen stelden zich in de scholen en zorginstellingen van de zusters? Bood het isolement van het klooster kansen voor verzet en clandestiene acties? Sympathiseerden sommige zusters met de nazi-ideologie? Hoe verhielden de zusters zich tot het Joodse drama dat zich voltrok? Op deze en andere vragen probeert het boek een antwoord te bieden.

‘”Wat een heerlijk boek! Ik heb het geboeid gelezen, én ik heb me geschaamd in het besef kloosterzusters schromelijk te hebben onderschat. Ze leefden misschien ‘in de luwte’ maar ze speelden vaak een actieve rol. Ik heb mijn beeld moeten bijstellen en vooroordelen overbood gooien.” (Kristien Hemmerechts)

Boek bestellen?

Bestellen kan via de website van Pelckmans uitgevers.

  • Titel: Zusters in oorlog. Leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting.
  • Auteurs: Roeland Hermans, Kristien Suenens, Ria Christens en An Vandenberghe
  • Jaar van publicatie: 2021
  • Prijs: 22,50 euro
Zuster Laurentine Stevens omringd door haar hulpvaardige zuster-bewaaksters op de binnenplaats van de Gentse gevangenis. Zuster Laurentine, die werkzaam was in De Hagewinde in Lokeren,  was door de Duitse bezetter gestraft omdat ze Engelse gewonde militairen had helpen ontsnappen.