COLLECTIE – Onze lesplaten op Erfgoedinzicht

Het Erfgoedhuis zat niet stil tijdens de lockdown. Dankzij het enthousiaste werk van onze vrijwilliger Lodewijk en jobstudent Leander is onze hele lesplatencollectie nu online te bewonderen op Erfgoedinzicht.

Kast vol lesplaten

In het depot van het Erfgoedhuis staat een brede kast met vele schappen. Het is de bewaarplek van meer dan 120 lesplaten die ooit gebruikt werden in de scholen en opleidingen van de Zusters van Liefde. Het is een medium dat in onbruik is geraakt door de nieuwe technische mogelijkheden, maar een lesplaat is en blijft een aantrekkelijk object.

Breed gamma aan onderwijsactiviteiten

De Zusters van Liefde waren (en zijn) zeer actief in het onderwijs. Het hele gamma aan scholen en opleidingen vind je bij hen terug. Dit wordt weerspiegeld in de lesplatencollectie.

Veel lesplaten komen uit Eeklo, waar een opleiding was voor wetenschappelijke regentessen. Plant- en dierkundige platen vormen een groot deel van de verzameling.

Vrijwilliger Lodewijk krijgt uitleg over een van de lesplaten van zuster Lina, gepensioneerde docente biologie van de Middelbare Normaalschool in Eeklo

Het medische aspect is ook goed vertegenwoordigd: het menselijk lichaam met alle mogelijke doorsneden en details van de zenuwen, nieren, longen enz. Deze platen kwamen van de paramedische opleidingen en uit de verpleegkunde.

Lesplaat in de verpleegsterschool van de Zusters van Liefde in Lubumbashi (Congo)

Er is ook een reeks lesplaten met instructie voor de articulatie van letters. Deze werden gebruikt in de scholen voor doven, waar men de orale methode aanleerde.

Ook het huishoudelijke aspect en voedingsleer uit de huishoudkundige opleidingen is vertegenwoordigd. En dan tot slot zijn er nog de religieuze onderwerpen: gewijde geschiedenis, de Heilige Mis en de consecratie in 8 lesplaten.

Minitieus werk van Lodewijk en Leander

In april 2018 begon Lodewijk De Caluwé, één van onze vrijwilligers, met het verwerken van al deze lesplaten. Ieder stuk werd voorzichtig ontrold en gefotografeerd. Tezelfdertijd werd de plaat geregistreerd in Adlib Museum, waarbij de inhoud, materiaal, afmetingen en toestand werd genoteerd en eveneens de tekenaar, drukker en uitgever. In de eindfase nam onze jobstudent Leander Flynn dit werk over en rondde de hele opdracht af.

Bekijk hier het resultaat van hun minitieuze werk.

Onze jobstudent Leander met een van “zijn” lesplaten.