Archieven

Het Erfgoedhuis bewaart archieven over de Zusters van Liefde, haar opvolgers en hun brede waaier aan zorg- en onderwijsactiviteiten in België en het buitenland. Voor de inventarisatie van deze archieven gebruiken we het Leuvens Integraal Archiefsysteem LIAS.

Hieronder vind je een overzicht van alle archieven. Er zijn de archieven van het Generalaat (algemeen bestuur), van de provinciale besturen en van de talrijke lokale organisaties. De al geïnventariseerde archieffondsen kan je aanklikken. Je krijgt dan toegang tot de beschikbare inventaris(en) en eventuele scans. Alle fondsen – ook de nog niet geïnventariseerde – zijn raadpleegbaar. Vragen? Contacteer ons voor meer informatie.

1. Archieven van het Generalaat (vanaf 1803)

Het Generalaat of centraal bestuur van de congregatie zetelde van 1805 tot 1968 in het klooster van Terhagen in Gent. In 1968 verhuisde het Generalaat naar Brussel waar het tot op vandaag zit. Bekijk hier de 11 afdelingen van de uitgebreide inventaris.

2. Archieven van de provinciale besturen (vanaf 1968)

Sinds 1968 hebben de Zusters van Liefde hun bestuur gedecentraliseerd en naast het Generalaat ook provinciale besturen in leven geroepen. Bekijk hier het aparte overzicht van de beschikbare provinciale archieven.

3. Archieven van lokale kloosterhuizen, scholen en zorgorganisaties 

Onderstaande archieven staan alfabetisch op land en dan op stad of gemeente.