Archieven

Het Erfgoedhuis bewaart onderstaande archieven. Voor de inventarisatie gebruiken we het Leuvens Integraal Archiefsysteem LIAS.

Generalaatsarchief

Het Generalaatsarchief bevat de historische documenten van het Generalaat, het algemeen bestuur van de Zusters van Liefde JM. Dit centrale bestuur zetelde van 1805 tot 1968 in het klooster van Terhagen in Gent. In 1968 verhuisde het Generalaat naar Brussel waar het tot op vandaag zit.

Het Generalaatsarchief is momenteel geïnventariseerd tot 1968. Je kan de 11 afdelingen van de inventaris hier bekijken:

1. Stichting en geschiedenis van de congregatie
2. Constituties en regels
3. Bestuur
4. Leden
5. Spiritualiteit en religieuze aangelegenheden
6. Opleiding en vorming
7. Activiteiten van de congregatie
8. Patrimonium: onroerend en financieel
9. Huizen en communiteiten
10. Externe contacten
11. Varia

Het goed gestoffeerde archief bevat een schat aan gegevens over de oprichting van de Zusters van Liefde JM, hun regel en constituties, spiritualiteit en kloosterleven, hun financieel beleid, hun strategische beslissingen op vlak van onderwijs en ziekenzorg en hun pioniersrol in de missionering.

Interessant zijn ook de persoonlijke documenten van individuele zusters die we bewaren in afdeling 4 (Leden). Onmisbaar voor een biografie of voor meer informatie over uw ‘tante nonneke’ voor een stamboomonderzoek.

Provinciearchieven

In 1968 werd het bestuur van de congregatie gedecentraliseerd. Naast het Generalaat ontstonden 8 geografische provincies met een eigen zelfstandig bestuur: Noord-België (Oost- en West-Vlaanderen), Centraal-België (Antwerpen, Limburg en Brabant), Zuid-België (Franstalig Brussel en Wallonië), Congo, Engeland-Ierland, India, Nederland en Sri Lanka (toen nog Ceylon). Pakistan was aanvankelijk een vice-provincie van Sri Lanka en werd een zelfstandige provincie in 1987.

In het Erfgoedhuis bewaren we de archieven van de vroegere Provincie Nederland en de Vlaamse provincies Noord-België en Centraal-België, alle drie in 2010 opgegaan in de Nederlandstalige Provincie. Daarnaast bewaren we ook de archieven van de Franstalige provincie Zuid-België (overgedragen in 2016). De meeste buitenlandse provincies beheren hun archieven nog zelf. Bekijk hier het overzicht van de provinciale archieven in ons Erfgoedhuis.

Archieven van plaatselijke kloosterhuizen, scholen en zorgorganisaties

Heel interessant voor sociale geschiedenis en lokaal-historisch onderzoek zijn de archieven van de tientallen lokale kloosterhuizen die plaatselijk instonden voor de onderwijs- en zorgactiviteiten van de zusters. Vaak bevatten deze fondsen ook school- en zorgarchieven.

Bekijk hier de lijst van alle plaatselijke fondsen die we vandaag bewaren in het Erfgoedhuis. Het gros van de fondsen is nog niet geïnventariseerd, maar ze zijn allen raadpleegbaar. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Plannen

Onze uitgebreide plannenverzameling omvat alle huizen en instellingen van de congregatie, ook de overzeese, en is uitermate boeiend vanuit kunsthistorisch en architecturaal standpunt. In de archieven vind je aanvullend briefwisseling en facturen van bouwarchitecten of kunstenaars die voor de decoratie en stoffering van de gebouwen zorgden.

2016-03-14 20.19.14