Beeld & Geluid

Meer dan 200.000

Onze collectie Beeld & Geluid omvat meer dan 200.000 foto’s (losse en in albums), diapositieven, negatieven, glasplaten, postkaarten, drukplaten, grafiek, film, video en geluidsopnames.

De basis van de collectie bestaat uit de beeldbank van ‘Caritas Contact’, het huistijdschrift dat de congregatie sinds 1908 uitgeeft. Regelmatig huurde de Caritas-redactie een professionele fotograaf in om beelden te maken voor het geïllustreerde magazine dat de werken en de leefwereld van de zusters in binnen- en buitenland bekend moest maken.

Bijna wekelijks ontvangen we verdere aanvullingen op de collectie via overdrachten of individuele schenkingen.

Drie klassementen

De collectie Beeld & Geluid is verdeeld in 3 klassementen:

  • Geografisch klassement waarin de fotoalbums en afbeeldingen worden geklasseerd per land en stad waar de zusters werkzaam waren. Bekijk hier de beschikbare locaties.
  • Thematisch klassement waarin de fotoalbums en afbeeldingen worden gerangschikt per soort activiteit van de zusters (bestuur, reizen, feesten, missietentoonstellingen, spiritualiteit, …).
  • Persoonsgebonden klassement waarin we foto’s van oversten, individuele zusters en derden alfabetisch op naam klasseren.

Prentjes

De religieuze prentjes (bid-, dood- en gedachtenisprentjes) vormen een speciale deelcollectie binnen Beeld & Geluid. Ze worden apart geklasseerd en bewaard.

Religieus_prentje
       Bidprentje voor het Heilig Hart

Online op Erfgoedinzicht

We  beschrijven en stellen onze collectie online ter beschikking via Erfgoedinzicht, een databank waarin musea en archieven uit Oost- en West-Vlaanderen hun erfgoedcollecties op een uniforme manier registreren en presenteren.

Op dit ogenblik kan je op Erfgoedinzicht slechts een fractie van onze fotocollectie raadplegen. Het gros van de collectie staat nog niet online en kan je raadplegen in onze leeszaal.

Interesse om te helpen?

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het scannen en/of beschrijven van foto’s . Heb je interesse in oude foto’s en een halve of hele dag per week tijd? Neem dan contact op via info@erfgoed.zvl.org of tel. 09  235 82 32.

Je ontvangt de nodige opleiding en komt terecht in een gezellig team.