Objecten

Onze objectencollectie getuigt van de vele domeinen waarin de Zusters van Liefde JM actief waren. Je kan de objecten bestuderen in onze leeszaal. Musea of organisaties kunnen een bruikleen aanvragen. Contacteer ons voor de voorwaarden.

Kloosterleven & religiosa

Veel van onze objecten zijn natuurlijk gelinkt aan het kloosterleven van de zusters en hun geloofsbeleving: zusterkledij, paternosters, jubileumkroontjes, relikwieën, … . Wist je dat je bij het Erfgoedhuis zusterkostuums kan huren voor een film of toneelvoorstelling (15€/kostuum)? Contacteer ons voor meer informatie.

2016-02-03 19.50.36

Onderwijs

Ons didactisch erfgoed omvat oude lesplaten, opgezette dieren en meettoestellen uit het meisjesonderwijs, maar weerspiegelt ook de grote bedrijvigheid van de zusters in het doven- en blindenonderwijs en hun initiatieven voor kinderen met een mentale of fysieke handicap.

FullSizeRender[3]

Gezondheidszorg

Het medisch verzorgingsmateriaal is afkomstig uit de talrijke verzorgingshuizen, ziekenhuizen, psychiatrische instituten en hogescholen voor verpleegkunde die de Zusters van Liefde hebben opgericht. Deze objecten zijn illustratief voor de evolutie in de gezondheidszorg. Hieronder zie je een doos naamplaatjes van de psychiatrische patiënten van Caritas te Melle.

2016-04-14 13.58.48-1

Missionering

Veel van onze objecten zijn gelinkt aan het missiewerk van de Zusters van Liefde in Afrika en Azië zoals de ivoren schelp hieronder uit India. Deze schelp en vele andere objecten ontvingen de moeder-oversten als geschenk tijdens hun bezoeken aan de missiegebieden. Een ander deel kochten of verzamelden de zusters ter plaatse voor het organiseren van missietentoonstellingen in Europa.

2016-04-28 15.49.40

Kunstvoorwerpen

Onze ‘kunstcollectie’ omvat schilderijen (vooral portretten van de verschillende mannelijke en vrouwelijke oversten), glasramen, tekeningen, etsen, beeldhouw- en houtsnijwerk, … . Daarnaast bewaren de bestaande kloostergemeenschappen nog veel kunstvoorwerpen ter plaatse. Verschillende locaties kan je zelfs bezoeken.

2015-12-17-11.01.41-768x1024