Een 19de-eeuwse glasramencollectie uit een afgebroken kapel in de Molenaarsstraat te Gent

In de Molenaarsstraat stond eertijds een 17de-eeuwse kapel opgetrokken door de cisterciënzerinnen die er toen woonden. Na de Franse Revolutie, waarbij alle kloosterorden opgeheven werden, kreeg de pas opgerichte congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria de leegstaande abdijgebouwen en dus ook de kapel ter beschikking. Tijdens een van de restauratiecampagnes die daarop volgde, kwamen er twaalf brandglasramen in de vensteropeningen van de kapel. Bij de afbraak van de verouderde kapel in 1897 werden de ramen zorgvuldig uitgebroken en naar de kapel van de congregatie in Zaffelare overgebracht. Toen ook dit gebouw tegen de vlakte ging, kwamen de meeste ramen opnieuw naar Gent. Enkele ervan werden gerestaureerd, de andere werden zorgvuldig in houten bakken opgeborgen. De studie van de iconografie op deze glasramen werd ingezet en is nu beëindigd zodat de informatie gekaderd kan worden en ter beschikking gesteld.
Een uitgebreid artikel met de afbeelding van alle glasramen zal later dit jaar verschijnen in het tijdschrift ‘Ghendtsche Tydinghen’ van de Heemkundige en Historische Kring Gent.

Medaillon met afbeelding van de H. Antonius met het varken uitgevoerd door de Gentse glazenier Charles Van Crombrugghe (1862). Dit detail maakt deel uit van een wapenschild geplaatst onder het lancet van de H. Dymphna. Het raam werd geschonken door kanunnik Idesbald Hélias d’Huddeghem, directeur van het Sint-Antoniusgodshuis aan de Sint-Antoniuskaai. In de achtergrond is de kapel zichtbaar van de zusters die het godshuis bedienden. Die kapel is jammer genoeg afgebroken. Het paneel werd zwaar beschadigd bij het uitnemen van de ramen in Zaffelare.