AFGELOPEN – ‘Zusters in oorlog’ 2021

Van 15 februari tot 29 augustus 2021 kon u in KADOC in Leuven gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Zusters in oorlog’.

De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de nagenoeg vijftigduizend vrouwen die hadden gekozen voor een leven als zuster in een van de vele kloosters in België. Hun verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoopgegooid. Hoe gingen kloosterzusters om met vernieling, pijn, honger en dood? Welke uitdagingen stelden zich in de scholen en zorginstellingen van de zusters? Bood het isolement van het klooster kansen voor verzet en clandestiene acties? Sympathiseerden sommige zusters met de nazi-ideologie? En hoe verhielden de zusters zich tot het Joodse drama dat zich voltrok?

Deze tentoonstelling was een samenwerking tussen KADOC-KU LeuvenCultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en ons Erfgoedhuis. Met dank aan SONUMA.

Boek

Naast de tentoonstelling werd ook het gelijknamige boek ‘Zusters in oorlog. Leven en lijden tijdens de bezetting’ gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie over deze publicatie.