Indische Zuster Lucy verkozen tot nieuwe algemene overste

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria hebben tijdens hun 33ste kapittel zuster Lucy Jacob Palliampallithara uit India tot nieuwe algemeen overste verkozen. Zij volgt zuster Valsala George Chennakadan op die de congregatie 12 jaar leidde.

De nieuwe algemeen overste is afkomstig uit Kerala. Zij is al sinds 2011 lid van het algemeen bestuur. Tijdens het kapittel in de Sint-Bavohumaniora in Gent werd ook een nieuwe groep assistenten verkozen. De nieuwe raadsleden zijn de zusters Deeptika Silva uit Sri Lanka, Angélique Diket uit Congo, Roshni Barla uit India en Cécile Ndaya eveneens uit Congo.

Internationalisering

De internationalisering van de congregatie is al langer een feit. Maar het algemeen bestuur bestaat voor de eerste keer uitsluitend uit leden uit Azië en Afrika. Deze beslissing werd eensgezind genomen, rekening houdend met de verouderende groep zusters uit Europa. Het kapittel, dat sinds 13 juli in Gent samenkwam, heeft bijzondere aandacht geschonken aan de interculturele en internationale dimensie van de congregatie met het oog op het behouden van de eenheid en verbondenheid over de verschillen heen.

De congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria telt vandaag 1.230 leden verspreid in België, Nederland, Engeland en Ierland. In Afrika zijn er kloosters in Congo, Mali, Rwanda, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Afrika. De kloosters in Azië zijn gevestigd in Pakistan, India, Sri Lanka, Vietnam en de Filipijnen.