Kapers op Kunst, een traject van ErfGoedVoelen

Het tussentijdse rapport van het project ErfGoedVoelen is klaar.
In onderstaande link vind je het verslag.

Het traject Kapers op Kunst is een samenwerking van Erfgoedhuis Zusters van Liefde en De Kaap, de kinder- en jongerenafdeling van psychiatrisch centrum Karus.

Vijf weken lang opende het Erfgoedhuis alle deuren en kasten van haar rijke collectie aan objecten. De kinderen werden ondergedompeld in het magische aantal bijzondere objecten en kregen de tijd om, net zoals de begeleiding, uit de hele collectie hun favoriete object te kiezen.

Vanuit die objecten werd hun verbeelding geprikkeld en konden ze zelf creatief aan de slag gaan. Geholpen door de verschillende objecten lieten de kinderen hun verbeelding de vrije loop. Vanuit vrije associaties en vindingrijke fantasieën werden nieuwe verhalen gecreëerd. Deze verhalen vloeiden samen en werden op verschillende manieren getoond; via tekeningen, over  stop-motion film tot live action cinema.

Het traject Kapers op Kunst laat kinderen en jongeren uit De Kaap even uit de vertrouwde omgeving stappen. Het is een stap naar een onbekende plek. Maar de warme omgeving van het Erfgoedhuis en een traject die zich volledig aanpast naar wat de kinderen nodig hebben is een belangrijke houvast. Ondersteund door een audiovisueel kunstenaar verleggen de kinderen hun creatieve grenzen en kunnen ze met fierheid terugblikken op hun realisaties.

In het project ErfGoedVoelen, een samenwerking tussen Erfgoedhuis, Museum Dr. Guislain en het outreachlab van het Huis van Alijn, willen we onderzoeken op welke manier cultureel erfgoed een rol van betekenis kan spelen in zorg en welzijn.

 

Dit project krijgt een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid binnen het cultureelerfgoeddecreet.