Nieuwe aanwinst! Archieven van ’t Fort in Kortrijk

Stagiaire Celien – zelf oud-leerlinge van het ’t Fort – heeft zopas de archieven van het Kortrijkse college Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen geïnventariseerd. Bekijk hieronder de inventarissen of contacteer ons om het materiaal in te kijken.

Over Kortrijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Engelen  (’t Fort)

  • 1814 – 1843 : Hospice voor ongeneeslijken
  • 1843 : Kostschool met lager en middelbaar onderwijs (’t Fort)
  • 1843 : Externaat met kleuter en lager onderwijs

Archieven

Ja, raadpleeg hieronder de beschikbare inventarissen en contacteer ons voor inzage:

Beeld & Geluid

Ja, contacteer ons.

Bibliotheek

Ja, bekijk hier de beschikbare publicaties over Kortrijk OLV-ter-Engelen in onze bibliotheek.