Nieuwe aanwinst! Boek over ‘Katholiek onderwijs in België’

Met hun pionierswerk in het meisjesonderwijs, bijzonder onderwijs en hoger beroepsonderwijs  liggen onze Zusters van Liefde mee aan de basis van het katholiek onderwijs in België.

Over de geschiedenis van dit katholiek onderwijs verscheen recent bij Halewijn een rijkelijk geïllustreerd boek dat je kan raadplegen in onze bibliotheek; Katholiek Onderwijs in België. Identiteiten in evolutie, 19de-21ste eeuw (red. Jan De Maeyer en Paul Wynants, 2016).

Het boek biedt een levendig panorama van 200 jaar praktijken en culturen binnen alle types katholiek onderwijs (buiten de universiteit): van kleuterschool tot hogeschool, van klassieke humaniora tot beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs, van prestigieus internaat tot bescheiden dorpsschool.

katholiek_onderwijs

Inhoudstafel

     Kader

 • ‘Katholiek’ onderwijs vóór 1830. Een anachronistische toe-eigening?
 • Het juridisch en institutioneel kader. Van de vrijheid van onderwijs tot de huidige debatten
 • Het politiek project van een onderwijssysteem voor allen. Een ontwikkeling in vier fasen.
 • Conflicten als vormgevers en stoorzenders. Ideologische breuklijnen en twee wereldoorlogen

     Actoren

 • Het Werk van het katholiek onderwijs. Eenheid en diversiteit (1830-1960)
 • Onderwijs als roeping en project. De vrouwelijke religieuze instituten
 • Broeders en paters voor de klas. De mannelijke religieuzen
 • Buitengewoon gelukkig. Het katholiek buitengewoon onderwijs
 • De christianisering van moderne beroepen. De beginjaren van de katholieke hogescholen
 • Traditie en vernieuwing. De hervorming van het secundair onderwijs
 • De Guimardstraat en de Avenue Mounier. Unieke kenniscentra voor onderwijs

     Culturen

 • Voor God en Mens. Van kerkelijke beleving naar christelijke inspiratie
 • Bedrijfscultuur van katholieke scholen. Financies en beheer
 • De ‘katholieke pedagogiek’ in België. Bloei en ondergang van een normatieve benadering
 • Het gekantelde onderwijsmodel. Ontvoogding en verzelfstandiging na 1958
 • De heilige, de ridder en de ster van het moment. Veranderende rolmodellen voor jongeren
 • De leraar: een roeping?
 • Een stem in het kapittel. Inhoud en grenzen van de participatie
 • Lichamelijkheid en zedelijkheid. Gender in de klas en op de speelplaats
 • Gemetseld en gebeiteld. Identiteit en materiële cultuur
 • Parascolaire activiteiten. Microkosmos en laboratorium voor de samenleving
 • Laïcisme, antiklerikalisme en katholieke school in de 19de eeuw
 • Secularisme, vrijzinnig humanisme en vrij onderwijs van de 20ste eeuw tot vandaag

     Bijlagen

 • Bibliografie
 • Statistieken
 • Index

Raadplegen?

Het Erfgoedhuis bewaart een exemplaar van dit boek in haar handbibliotheek. Je kan het daar komen inkijken.

Bestellen?

Je kan het boek ook bestellen via Uitgeverij Halewijn .

_mg_3969_1