STAGE – Op de koffie bij zr. Gaby

Vorig academiejaar trok geschiedenisstudente Lana Deldycke naar zr. Gaby in Sijsele. Lana liep toen stage in ons Erfgoedhuis voor haar opleiding Publieksgeschiedenis aan de UGent. Tijdens haar stage droeg Lana bij aan het project ‘narratieve zorg’ waarbij we de levensverhalen van onze oudere zusters optekenen.

Wat is narratieve zorg?

Narratieve zorg is de laatste jaren heel populair binnen de ouderenzorg. Narratieve zorg vertrekt vanuit de behoefte van ouderen om terug te blikken op hun leven. Door betekenis te geven aan gebeurtenissen en gemaakte keuzes in hun verleden kunnen senioren hun draagkracht vergroten om om te gaan met fysieke en mentale kwetsbaarheid uit hun heden.

In het Erfgoedhuis passen we narratieve zorg toe op bejaarde kloosterzusters die naast hun lichamelijke kwetsbaarheid ook worden geconfronteerd met een geseculariseerde samenleving die vaak weinig begrip heeft voor de levenskeuze die ze als jonge vrouw hebben gemaakt door naar het klooster te gaan. Vandaag weten nog maar weinig mensen dat deze vrouwen vaak behoorden tot de eerste generatie vrouwelijke afgestudeerden aan de universiteit of dat vele zusters directrices waren van grote scholen en zorgvoorzieningen. Zo ook zr. Gaby, die pionierswerk verrichtte in het dovenonderwijs en de zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Op bezoek bij zr. Gaby

Hieronder beschrijft Lana in haar eigen woorden hoe ze haar stage en ontmoetingen met zr. Gaby heeft ervaren.

“Wanneer het gaat over kloosterzusters denken mensen nogal vaak aan strenge, gedisciplineerde zusters die zich verschuilen achter de muren van oude, middeleeuwse gebouwen. Niets is echter minder waar, want tijdens mijn stage bij het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde is meermaals gebleken dat kloosterzusters stuk voor stuk straffe madammen met straffe verhalen zijn.

Ik kreeg de opdracht een kloosterzuster te interviewen en zo haar levensverhaal te reconstrueren. In totaal ben ik drie keer op bezoek geweest bij zuster Gabriëlle-Marie Holvoet, beter bekend als “zuster Gaby”. Door die paar uitvoerige gesprekken ben ik niet alleen meer te weten gekomen over haar persoonlijke traject bij de Zusters van Liefde, maar ook over het kloosterleven in het algemeen.”

Lana en zr. Gaby in Sijsele

Voorbij de clichés

Uiteraard blijken de meeste clichés niet te kloppen en komt er veel meer bij het kloosterleven kijken dan we allemaal zouden denken. Het leven van zusters staat volledig in teken van geloof, dienstbaarheid en naastenliefde en dat vertaalt zich in de taken die zij op zich nemen. Zuster Gaby heeft bijvoorbeeld haar hele leven gewijd aan het onderwijzen van dove en slechthorende kinderen en het begeleiden van kinderen met een beperking. Wanneer je haar met veel liefde over haar professionele carrière hoort praten, besef je pas echt dat zij zich vol toewijding op haar taken heeft gestort.”

“Kloosterzusters leven tot op vandaag de waarden van het geloof na en ik zeg niet dat we per se in hun voetsporen moeten treden wat het kloosterleven betreft, maar waar ik wel vast van overtuigd ben, is dat we nog heel wat van hen zouden kunnen leren over liefde en verdraagzaamheid.”

Een cadeautje voor zuster Gaby

Als aandenken schonk Lana zuster Gaby ook een volledig uitgetypt en mooi ingebonden exemplaar van haar unieke levensverhaal. En natuurlijk hebben we ook een exemplaar opgenomen in onze bibliotheek.

Het mooi ingebonden levensverhaal van zr. Gabriëlle-Marie. Een cadeau van Lana aan zr. Gaby.
Lana en zr. Gaby nemen afscheid.