Deelnemers gezocht voor ‘Op verhaal komen met kloosterspullen’

We zijn op zoek naar partners uit de geestelijke gezondheidszorg uit Gent en omgeving voor ons project ‘Op verhaal komen met kloosterspullen’.

Brug met de zorgsector

Onder impuls van FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed slaan ook in Vlaanderen meer en meer culturele musea en erfgoedorganisaties de brug met de zorgsector. Sinds vorig jaar begeleidt FARO zeven pilootprojecten bij erfgoedspelers die hun collectie en werking inzetten voor het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van zieke, oudere of kwetsbare groepen. Ons project ‘Op verhaal komen met kloosterspullen’  is er daar een van.

Concreet begeleidt ons Erfgoedhuis personen die herstellen van geestelijke gezondheidsproblemen om hun verhaal te vertellen aan de hand van kloosterspullen uit onze collectie.

Objecten aanraken

Zo heeft het aanraken of gewoon ‘bezig zijn’ met objecten een therapeutische waarde. Mensen houden ervan om voorwerpen aan te raken. Die tactiele ervaring prikkelt en leidt tot schitterende resultaten: mensen connecteren met andere mensen, ze gaan zich beter voelen, het stimuleert hun zintuigen en gevoelens en zorgt ervoor dat geest en lichaam met elkaar in verbinding komen.

Workshop ‘Object handling’ door FARO voor professionals uit de zorgsector op 26 februari 2018

Verhalen vertellen

Objecten stimuleren ook de verbeelding en het verhaal. Verhalen vertellen is belangrijk voor mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Elk verhaal is een reis die mensen de kracht geeft om zich open te stellen en zich te bevrijden van negatieve gedachten. Daarenboven helpt het samen vertellen en delen van verhalen bij de bewustmaking van mensen over geestelijke gezondheid.

Verloop van de sessies

In een eerste sessie krijgen de deelnemers krijgen een introductie in verteltechnieken en worden ‘ondergedompeld’ in de verhalen en de collectie van de Zusters van Liefde. Hieruit putten de deelnemers inspiratie om zelf een object uit de collectie te selecteren en er een verhaal rond te maken. We helpen de deelnemers stapsgewijs om hun verhaal te ontwikkelen en voor een groep te brengen. In de laatste sessie vertellen ze, aan de hand van een object uit de collectie of een object dat ze zelf hebben gemaakt, hun verhaal tijdens een ‘verhalenmuseum’.

Interesse of vragen?

Bent u zelf herstellende van een geestelijk gezondheidsprobleem? Of heeft u tussen uw patiënten die in een herstelfase zitten mogelijke deelnemers? Laat het ons dan weten.

Bekijk hier het uitgebreide projectdossier of contacteer coördinator Kaat Leeman, kaat.leeman@erfgoed.zvl.org of tel. 09 235 82 32.