Oproep! Verhalen en erfgoed over zusters in WO II

In 2020 organiseert ons Erfgoedhuis samen met KADOC en Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee een tentoonstelling over de rol van vrouwelijke religieuzen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hebben oog voor alle aspecten van de oorlog: zusters op de vlucht, de opvang van vluchtelingen in het klooster, Duitse bezetting en opeisingen, maar ook voor het gewone kloosterleven en de inzet van de zusters in onderwijs en zorg en de vraag in welke mate die door de oorlog anders werd ingevuld.

Oproep

Bewaar je interessant erfgoed (brieven, foto’s…) over de zusters tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ken je verhalen over de gebeurtenissen in een bepaald klooster, een kloosterkostschool of een ziekenhuis van zusters tijdens de oorlog? Je zat, bijvoorbeeld, toen op school bij zusters en hebt daar herinneringen aan? Neem dan contact op met An Vandenberghe, an.vandenberghe@erfgoed.zvl.org of tel. 09 235 82 32.

Hasseltse slotzusters op de vlucht in mei 1940
Bedankbrieven van Duitse leerlingen voor het schoolgerief en papier dat ze na de oorlog ontvingen van de zusters van Eeklo, 1948
Een zuster en leerling van Eeklo leggen bloemen bij het graf van een gesneuvelde Canadese soldaat, 1944