Missie

Verhaal van Zusters van Liefde JM

In een maatschappij die steeds minder voeling heeft met religie en het kloosterleven, bewaart en vertelt het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde de geschiedenis van de Zusters van Liefde en van hun realisaties in het onderwijs, de gezondheids- en welzijnszorg.

Verhaal van vrouwelijke religieuzen

Bij uitbreiding is dit ook het verhaal van vrouwelijke religieuzen algemeen, van hun leven achter de kloostermuren en van de pioniersrol die velen van deze – vaak anonieme – vrouwen speelden in onze ‘zorggeschiedenis’

Ambities

De archiefdienst van de Zusters van Liefde fungeerde lange tijd als een interne administratieve dienst van de congregatie. De voorbije jaren is onze werking uitgegroeid tot een publieksgericht Erfgoedhuis en zijn we – ondanks beperkte middelen – ambitieuzer dan ooit.

Het Erfgoedhuis wil een vaste waarde worden op de Vlaamse erfgoedkaart. En dit vanuit het Gentse klooster van Terhagen, de historische plek waar het twee eeuwen geleden begon.

Het Erfgoedhuis stimuleert opzoekingen en onderzoek. We organiseren eigen tentoonstellingen, doen mee aan Erfgoed- en Open Monumentendag en stellen onze collectie ter beschikking aan derden (bv. Museum Dr. GuislainRed Star Line Museum).

We geven advies over archief- en informatiebeheer aan de Tabor partnerinstellingen en zetten onze collectie actief in de kijker via onze website, nieuwsbrief en sociale media.

Kortom, een huis vol straffe verhalen over straffe vrouwen.