Partners

Databanken

 • Erfgoedinzicht
  Erfgoedinzicht is een netwerk en databank waarin musea en archieven uit Oost- en West-Vlaanderen hun collecties op een uniforme manier registreren en online toegankelijk maken via erfgoedinzicht.be. Het Erfgoedhuis registreert haar foto’s en objecten in Erfgoedinzicht.
 • CaGeWeb. Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken
  Het Erfgoedhuis ontsluit haar bibliotheek via de online catalogus van CaGeWeb, een vereniging van 22 Gentse wetenschappelijke bibliotheken die worden ondersteund door de universiteitsbibliotheek van de UGent.
 • ODIS
  ODIS is een relationele databank voor de historische studie van intermediaire structuren in Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw. De databank bevat gegevens over middenveldorganisaties en daaraan verbonden personen & families, archieven & publicaties en gebeurtenissen. Het Erfgoedhuis registreert haar archieffondsen in ODIS.
 • Archiefbank Vlaanderen
  Archiefbank Vlaanderen is een online register van private archieven van verenigingen, families en personen. Een soort ‘gouden gids’ voor het opsporen van private archieven in Vlaanderen, waaronder ook het Erfgoedhuis l Zusters van Liefde JM.

Steunpunten

Onderzoeksnetwerken

 • RELINS
  RELINS, het Europees Forum voor de Geschiedenis van Religieuze Instituten in de 19de en de 20ste eeuw, stimuleert historisch onderzoek over mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Europa en faciliteert contact tussen de betrokken onderzoekers en historici.
 • Stichting Echo
  Stichting Echo stimuleert en faciliteert historisch onderzoek over de rol van religie en kloosterleven in de Nederlandse samenleving.  De stichting organiseert elke twee jaar een colloquium.
 • H-WRBI. History of Women Religious of Britain and Ireland
  H-WRBI stimuleert en faciliteert historisch onderzoek over vrouwelijke religieuzen in Engeland en Ierland. Het netwerk organiseert jaarlijks een conferentie.
 • CHWR. Conference on the History of Women Religious
  CHWR is een internationaal netwerk van historici, archivarissen en zusters die de geschiedenis van vrouwelijke religieuzen bestuderen.

 Voortgekomen uit de Zusters van Liefde

Taborgroep
In 2003 – exact 200 jaar na hun oprichting – droegen de Zusters van Liefde JM al hun instellingen en activiteiten in Vlaanderen over aan de Taborgroep, een professioneel lekennetwerk van 63 social profit organisaties die het sociaal engagement van de zusters vandaag voorzetten in de domeinen Welzijn, Gezondheidszorg en Onderwijs.

Gelijkaardige organisaties