Partners

Enkele partners waarmee we vaak samenwerken.

KADOC. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

KADOC-KU Leuven is een interfacultair studiecentrum van de K.U. Leuven dat zich toelegt op de bewaring, de ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van religieus erfgoed, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.

FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed

FARO is het steunpunt voor musea, archief- en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. FARO geeft advies, organiseert vormingen en verdedigt de belangen van het cultureel-erfgoedveld bij de Vlaamse overheid. FARO faciliteert ook de erfgoedkaart en de erfgoedapp.

Taborgroep

In 2003 – exact 200 jaar na hun oprichting – droegen de Zusters van Liefde JM al hun instellingen en activiteiten in Vlaanderen over aan de Taborgroep, een professioneel lekennetwerk van 63 social profit organisaties die het sociaal engagement van de zusters vandaag voorzetten in de do

meinen onderwijs, zorg en welzijn. 

Future for Religious Heritage

Het Erfgoedhuis is lid van het netwerk ‘Future for Religious Heritage’.